Producten en diensten voor energiebesparingen voor een beter comfort in woningen  en gebouwen.

Imprimer Envoyer a un ami

Waarborgvoorwaarden

GARANTIEVOORWAARDEN

1. Voorwaarden voor de toepassing van de garantie

De garantie van DELTA DORE doet op geen enkele wijze afbreuk aan uw rechten voorzien bij wet.

De producten van het merk DELTA DORE hebben een contractuele standaardgarantie die begint te lopen vanaf de aankoopdatum van de producten en waarvan de duur bepaald is in punt 4. Als er geen aankoopfactuur voorhanden is, wordt ervan uitgegaan dat de garantieperiode begonnen is op de productiedatum die op de producten vermeld wordt.
Voor de toepassing van de garantie moet de klant het product in kwestie in zijn oorspronkelijke verpakking of, wanneer die niet meer voorhanden is, in een soortgelijke verpakking, samen met de aankoopfactuur, voor eigen rekening en op eigen risico, terugbezorgen aan zijn detailhandelaar/verdeler.
DELTA DORE zal de klacht onderzoeken volgens de richtlijnen in de garantie en het product dat als beschadigd erkend wordt naar eigen goeddunken vervangen door een identiek of soortgelijk product of het product herstellen, met uitsluitsel van alle schadevergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.
Als de Dienst Na Verkoop het product behoudt, zal dit geen enkel recht verlenen op vergoeding.
De garantie is van toepassing op voorwaarde dat het product op een correcte manier, conform de gebruikshandleiding, gebruikt werd.
Wanneer een product vervangen wordt, blijft de aanvangsdatum van de garantie de aankoopdatum van het oorspronkelijke product.


2. Uitsluiting van garantie

In geen enkel geval geeft de garantie van DELTA DORE recht op schadevergoeding of interesten.

Worden niet gedekt door de garantie:
• producten met een specifieke garantie van de fabrikant;
• producten die niet volgens de gebruikshandleiding opgestart of gebruikt werden of die niet voor privédoeleinden gebruikt werden;
• de normale slijtage van het product;
• tussenkomsten ten gevolge van:
− accidentele beschadigingen (bliksem, plotse spanningswisselingen...),
− wijzigingen aan het materiaal buiten de lokalen van DELTA DORE;
− verkeerde behandeling of slechte aansluiting tijdens het installeren;
− beschadigingen door breuk of schok;
− de aanpassing van het product aan technische of veiligheidsnormen die gelden in een ander land dan dat waarvoor het product oorspronkelijk ontworpen en geproduceerd werd;
− en, in het algemeen, abnormaal gebruik of gebruik dat niet overeenkomt met het gebruik waarvoor het product ontworpen werd.
• batterijen en accumulatoren.

DELTA DORE is in geen geval aansprakelijk voor de installatie van alarmsystemen.


3. Garantie van producten die niet van het merk DELTA DORE zijn

De technische verantwoordelijkheid voor producten die voor een bepaalde fabrikant verkocht worden, beperkt zich tot de functie van verdeler en niet van fabrikant. De garantie en de herstelling vallen onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant.


4. Garantieduur

De producten uit onze gamma’s « Thermisch », « Automatisme », « Domotica » en « Veiligheid » hebben een garantie van 5 jaar.

NL