Producten en diensten voor energiebesparingen voor een beter comfort in woningen  en gebouwen.

Download het logo

De velden in het vet dienen verplicht te worden ingevuld

U bent ? :
Wat wilt u downloaden? :

Downloadcharter van het DD-logo

Downloadcharter van het DD-logo Door de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, verbindt de aanvrager van het "Delta Dore"-logo zich ertoe:

Delta Dore waardig en in een omgeving te vertegenwoordigen die in alle omstandigheden valoriserend is voor het merk;

zich te onthouden van elk gedrag dat het merkimago van DELTA DORE zou kunnen schaden, nadeel berokkenen of zelfs devaloriseren;

de grafische kenmerken van het logo getrouw te reproduceren. Dit gebruik sluit elke vorm- en kleurwijziging uit;

de homothetie te respecteren: elke vergroting of verkleining moet in verhouding zijn en mag het logo niet uitrekken noch indrukken.

Het logo moet minimum 2,5 cm groot zijn om de leesbaarheid te waarborgen,

  • Het logo moet omringd zijn met een gepaste neutrale ruimte zodat deze zich duidelijk onderscheidt van de achtergrond en van andere grafische elementen,
  • Het logo dient altijd volledig te worden weergegeven. Geen van de onderdelen ervan mag afzonderlijk worden gereproduceerd,
  • Het logo mag niet worden verspreid naar andere aanvragers. Elke aanvraag dient op "officiële" wijze te worden ingediend via de website,
  • Het logo mag niet op producten van andere merken worden aangebracht.
De toelating om het logo te gebruiken, wordt verleend voor 1 jaar en is beperkt tot Europa. Deze toelating kan stilzwijgend worden verlengd, behoudens opzegging door Delta Dore met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

De gebruiksvoorwaarden van het Delta Dore-logo aanvaarden

E-diensten

NL