Producten en diensten voor energiebesparingen voor een beter comfort in woningen  en gebouwen.

Imprimer Envoyer a un ami

De koolstofbalans

De koolstofbalans, om onze energieafhankelijkheid te evalueren

Logo CO2, bilan carbone De bedoeling daarbij is om alle fases, waarvan de activiteit afhangt, te herleiden tot emissies uitgedrukt in een koolstofequivalent (binnenkomende stoffen, de productie van afval, het transport van goederen, maar ook het woon-werkverkeer van de werknemers en het gebruik van de Delta Dore producten door de particulier …).
Deze eerste balans laat toe om zowel de sterke als de zwakke punten voor wat betreft de uitstoot van broeikasgassen en de energieafhankelijkheid binnen de onderneming in kaart te brengen.

Deze inventarisatie zal gevolgd worden door een periode van reflectie, met de bedoeling actievoorstellen uit te werken en in de praktijk te brengen onder begeleiding van ADAME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Agentschap voor leefmilieu en energiebeheer).
NL