Producten en diensten voor energiebesparingen voor een beter comfort in woningen  en gebouwen.

Imprimer Envoyer a un ami

Ecologische verpakkingen

Ecologische verpakkingen, om actief aan recyclage te doen

logo Eco-Emballage, acteur du recyclage Dankzij haar steun aan het programma Eco-Emballages, draagt de groep Delta Dore haar steentje bij in het recycleerproces van de verpakkingen die ze op de markt brengt. Het betreft een financiële bijdrage die overgemaakt wordt aan de lokale gemeenschap om het sorteren en het hergebruiken van afval afkomstig van huishoudelijke verpakkingen te stimuleren in heel Frankrijk.

Het groene punt op onze verpakkingen wijst erop dat wij partner zijn van het Franse programma ter valorisatie van huishoudelijke verpakkingen.
NL