Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Co trzeba wiedzieć aby
Imprimer Envoyer a un ami

Optymalizacja zużycia i poboru mocy w przypadku klimatyzacji typu split

Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek instalacji ogrzewania działanie klimatyzacji typu multisplit może być również obsługiwane automatycznie. Centralizacja i programowanie umożliwiają zmniejszenie opłat za energię elektryczną, co stanowi dopełnienie komfortu.

Programowanie: klimatyzacja i ogrzewanie tylko wtedy, gdy są potrzebne

Wyposażając instalację w programator możesz skrócić czas działania klimatyzacji multisplit do zakresów godzinnych określonych z uwzględnieniem okresów, gdy domownicy znajdują się w mieszkaniu w trybie zimnym latem i w trybie ciepłym zimą.

Podział na strefy: ogrzewanie lub klimatyzacja w strefach, gdzie jest to potrzebne, co gwarantuje jeszcze większe oszczędności

W mieszkaniu lub w biurze nie we wszystkich pomieszczeniach jednocześnie przebywają użytkownicy. Zatem potrzeby w zakresie ogrzewania lub klimatyzacji też są różne. Programator wielostrefowy umożliwia tworzenie grup splitów odpowiadających różnym rytmom funkcjonowania. Każda strefa lub grupa splitów posiada swój własny program.

Ten bardziej szczegółowy tryb programowania umożliwia osiągnięcie dodatkowych oszczędności, bez pogarszania komfortu.

>>> Patrz aplikacja « Scentralizowane programowanie klimatyzacji multisplit »

 

Urządzenia bezprzewodowe: łatwe w montażu, łatwe w użytkowaniu

Produkty radiowe mogą być stosowane zarówno w instalacjach nowych jak i w istniejących systemach i nie wymagają realizacji robót, które mogą spowodować zniszczenie wystroju wnętrza.


Istnieje możliwość dodawania dodatkowych akcesoriów, dzięki czemu instalacja jest przyjazna i bardziej komfortowa:
- czujniki otwarcia powodujące wyłączenie klimatyzacji, gdy jest otwarte okno,
- przekaźnik telefoniczny służący również do zdalnego sterowania klimatyzacją,
- wskaźnik zużycia i poboru mocy służący do szczegółowego pomiaru tych parametrów...

Instalator Delta Dore udziela porad odnośnie modelu, który jest najodpowiedniejszy dla danej instalacji!

>>> Informacja o danych instalatora

To proste, a to przecież jest Domotyka!

 

PL