Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Co trzeba wiedzieć aby
Imprimer Envoyer a un ami

Zmniejszenie zużycia i poboru mocy w przypadku kotłów na olej opałowy lub na gaz lub też przez pompę cieplną

Twój dom jest ogrzewany przy pomocy kotła lub pompy cieplnej, które dostarczają ciepłą wodę do grzejników lub do podłogi ogrzewanej. Czy chcesz otrzymywać niższe faktury za olej opałowy, gaz lub elektryczność?

Odpowiednia temperatura w stosownym momencie uzyskiwana dzięki programowaniu

Możliwe jest automatyczne dostosowywanie temperatury w mieszkaniu do rytmu życia dzięki programowaniu ogrzewania.
Programowanie ogrzewania umożliwia uzyskanie niższej temperatury nocą, podczas regularnie powtarzających się nieobecności lub nawet okazjonalnie, co wiąże się ze zmniejszonym zużyciem gazu lub oleju opałowego.
Dzięki zaprogramowanym ogrzewaniu możliwe jest uzyskanie oszczędności energii rzędu 20 % oraz zapewnienie komfortowej temperatury po powrocie do domu.

Powierz sterowanie kotłem programowalnemu termostatowi

Po podłączeniu do kotła lub pompy cyrkulacyjnej w instalacji ogrzewania, programowalny termostat zajmuje się wszystkim. Steruje pracą kotła, by temperatura pokojowa była zawsze zgodna z temperaturą określoną w programach. Na przykład 20°, gdy domownicy są obecni, 16°. gdy domownicy są nieobecni lub w nocy.

Programowalny termostat radiowy to brak ograniczenia związane z instalacją i większy komfort


Modele bezprzewodowego termostatu programowalnego można z łatwością rozmieszczać lub przenosić w miejsce, gdzie panują lepsze warunki do pomiaru temperatury, bez obawy o zasilanie lub możliwość podłączenia. Niewielki odbiornik jest umieszczany w pobliżu kotła lub pompy cyrkulacyjnej. Drogą radiową otrzymuje polecenia typu Start/Stop przekazywane przez programowalny termostat umieszczony w jednym z pomieszczeń, w których przebywają domownicy.

Dodanie bezprzewodowego sprzętu telefonicznego do zdalnego sterowa umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem poprzez wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego. Takie rozmieszczenie jest zalecane przede wszystkim w miejscach tymczasowego zamieszkania.

>>> Poznaj gamę Termostatów programowalnych


>>> Patrz aplikacja « Programowanie ogrzewania zapewnianego przez kocioł lub pompę cieplną »

Istnieje możliwość uzupełniania instalacji przy pomocy dodatkowych akcesoriów, by była ona bardziej funkcjonalna i wygodna w użytkowaniu, na przykład takich jak czujniki otwarcia, który powoduje, że ogrzewanie zostaje wyłączone w przypadku otwarcia okna.

Instalator Delta Dore udziela porad odnośnie modelu, który jest najodpowiedniejszy dla danej instalacji: przewodowy lub radiowy, do kotła lub do pompy cyrkulacyjnej.

>>> Informacja o danych instalatora

To proste, a to przecież jest Domotyka!

PL