Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Imprimer Envoyer a un ami

Ekologiczne projektowanie

Ekologiczne projektowanie w celu kontrolowania naszego wpływu na środowisko

Na każdym etapie cyklu życia produktu badamy nasz wpływ na:

Zanieczyszczenie powietrza
(efekt cieplarniany Niszczenie warstwy ozonowej itp.)
image olllution de l'air CO2 image pollution de l'eau de la terre Zanieczyszczenie wody
(Toksyczność wody)
Produkcję odpadów image dechets de la terre, poubelle image d'ampoule, consommations d'énergie Zużycie zasobów
(wyczerpanie zasobów naturalnych, zużycie energii itp.)

W ten sposób już od lat, poprzez miniaturyzację naszych produktów, zmniejszenie ich objętości, ciężaru i opakowania stale redukujemy nasz negatywny wpływ na środowisko. Dzisiaj koncentrujemy nasz wysiłek na użyciu materiałów, w celu wybrania surowców, które w jak najmniejszym stopniu ingerują w nasze środowisko. Staramy się także maksymalnie zminimalizować zużycie urządzeń elektronicznych, które produkujemy.

PL