Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Pobierz logo

Pola z pogrubioną czcionką są obowiązkowe

Płeć: :
Co pobrać? :

Karta - pobieranie Logo DD


Akceptując warunki użytkowania wnioskujący o przekazanie logo « Delta Dore » zobowiązuje się do:
Godnego prezentowania Delta Dore, w kontekście, który będzie podkreślał wartość marki we wszelkich okolicznościach. Unikania zachowań, które mogłyby być szkodliwe, wprowadzać w błąd lub po prostu degradować markę DELTA DORE,
Wiernego odwzorowania graficznego logo. Wyklucza się możliwość zmiany formy lub kolorów.
Przestrzeganie jednokładności: przy powiększaniu lub zmniejszaniu należy zachować proporcje, nie należy rozciągać ani zmniejszać logo,
Minimalny wymiar gwarantujący czytelność wynosi 2,5 cm.

  • Logo powinno znajdować się na neutralnym tle tak, by wyróżniało się i by odróżniało się od innych elementów graficznych,
  • Logo zawsze musi być prezentowane w całości. Nie można oddzielnie powielać żadnego z jego elementów,
  • Nie należy udostępniać logo innym wnioskodawcom. Każdy wniosek należy składać drogą oficjalną, poprzez stronę internetową.
  • Nie należy umieszczać logo na produktach innych marek.


Zezwolenie na posługiwanie się logo jest udzielane na okres 1 roku z ograniczeniem do terytorium Europy. Ulega ono automatycznemu przedłużeniu, chyba że Delta Dore powiadomi o rezygnacji z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

akceptuj warunki posługiwania się logo Delta Dore

E-Services

PL