Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Kontrola & zdalne sterowanie

TYXIA 1612
TYXIA 1612
Pilot do sterowania grupowego - 9 grup do sterowania roletami i 9 grup do sterowania oświetleniem
TYXIA 1611
TYXIA 1611
Pilot do sterowania grupowego - 9 grup do rolet + 1 układ Góra/Dół sterujący centralną grupą rolet
TYXIA 1610
TYXIA 1610
Pilot do sterowania grupowego - 9 grup oświetlenia + 1 układ Włacz/Wyłącz sterujący centralną grupą oświetlenia
TYXIA 1600
TYXIA 1600
Pilot pokojowy - 5 kanałów Góra / Dół lub Włącz/wyłącz + zmiana natężenia oświetlenia

PL