Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Oświetlenie skrzydeł
Imprimer Envoyer a un ami

Rolety: sterowanie centralizowane lub zdalne

Dodaj punkt bezprzewodowego sterowania scentralizowanego lub zdalnego roletami w lokalu nowym lub już istniejącym.

Zasady działania :

Pozwala na centralne radiowe sterowanie całą grupą lub wybraną częścią rolet z oddalonego punktu sterowania, zachowując jednocześnie istniejące sterowanie indywidualne każdej rolety.

Produkty :
• mikro odbiorniki radiowe TYXIA 4730 umieszczone za każdym z wyłączników przewodowych rolet,
• 1 mikro nadajnik TYXIA 2630 umieszczony za nowym wyłącznikiem mechanicznym zainstalowanym w miejscu wybranym przez użytkownika bezprzewodowo - brak przewodów do podłączenia
 

Dodatkowo :

W przypadku braku wyłącznika przewodowego, mikro odbiorniki TYXIA 4730 mogą byc instalowane bezpośrednio w obudowie rolety w hermetycznej puszce instalacyjnej.

image des commandes de volets roulants

Korzyści systemu :

Korzyści systemu:
Dzięki technologi radiowej:
• oszczędność czasu instalowania
• żadnych dodatkowych przewodów do podciągnięcia w celu podłączenia nowego wyłącznika, bez

wpływu na wystrój pomieszczenia

Konfiguracja

PL