Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Polityka prywatności
Imprimer Envoyer a un ami

Warunki korzystania ze strony

Użytkownicy niniejszej strony są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i regulaminów oraz niniejszych warunków korzystania ze strony.

Prawo własności intelektualnej

a- prawo autorskie:

Strona ta stanowi własność firmy DELTA DORE, która jest jej autorem w myśl przepisów zawartych w artykułach L. 111.1 i dalszych Kodeksu Własności Intelektualnej. Zdjęcia, teksty, slogany, rysunki, obrazy, animowane sekwencje dźwiękowe lub bezdźwiękowe oraz wszelkie dzieła zamieszczone na stronie i składające się na jej szatę graficzną stanowią własność DELTA DORE lub osób trzecich, które upoważniły tę firmę do ich wykorzystania.

Wszystkie wymienione wyżej elementy składające się na stronę DELTA DORE podlegają specjalnej ochronie w myśl przepisów prawnych zawartych w Kodeksie Własności Intelektualnej, a zwłaszcza w artykułach L122-4 i dalszych tego kodeksu.

Zabrania się kopiowania, powielania, modyfikowania, edytowania, umieszczania, zmieniania, przekazywania lub rozpowszechniania jakiegokolwiek elementu strony DELTA DORE, jej szaty graficznej, w tym zredagowanego materiału lub zdjęć, w jakikolwiek sposób, na jakimkolwiek nośniku, częściowo lub w całości, nie uzyskawszy wcześniej pisemnego pozwolenia DELTA DORE.

Prawo dostępu do tej strony internetowej zezwala wyłącznie na dostęp i przeglądanie zawartości strony. Zabrania się tworzenia na tej stronie linków do innych stron oraz umieszczania tej strony na innych stronach internetowych nie uzyskawszy wcześniej pisemnego pozwolenia DELTA DORE zgodnie z warunkami przewidzianymi w klauzuli « link hipertekstowy » zamieszczonej w dalszej części poniższych warunków.

Użytkownicy strony są jedynymi osobami odpowiedzialnymi za niedozwolone wykorzystanie i/lub użytkowanie strony.

Powielanie strony z wykorzystaniem nośnika papierowego lub komputerowego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy odbywa się z przeznaczeniem do użytku osobistego, na potrzeby własne, bez zamiaru zbycia lub przekazania osobom trzecim, z wykluczeniem jakiegokolwiek wykorzystania do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych oraz pod warunkiem, że będzie się to odbywać zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule L122-5 Kodeksu Własności Indywidualnej.

Z wyjątkiem powyższych postanowień zabrania się surowo powielania, przedstawiania, wykorzystywania lub modyfikowania z wykorzystaniem jakiegokolwiek procesu i na jakimkolwiek nośniku, części lub całości strony, części lub całości materiałów składających się na nią, bez pisemnej zgody DELTA DORE, gdyż stanowi to wykroczenie w formie plagiatu.

W takich przypadkach DELTA DORE może podjąć stosowne działania zgodnie z postanowieniami zawartymi w Kodeksie Własności Intelektualnej.
Winny plagiatu podlega sankcjom cywilnym i karnym, a zwłaszcza karom przewidzianym w artykułach L335-2 i dalszych Kodeksu Własności Intelektualnej, czyli 3 lata więzienia i  300 000 euro grzywny.


b- prawo znaków towarowych:

Znaki towarowe znajdujące się na niniejszej stronie internetowej to zarejestrowane znaki towarowe, których właścicielem jest DELTA DORE lub osoby trzecie w myśl artykułu L713-1 Kodeksu Własności Intelektualnej, w dalszej części nazywane są « znakami towarowymi ».

Informacja o znakach towarowych znajdujących się na stronie nie jest w żadnym razie jednoznaczna, w sposób pośredni ani bezpośredni, z przyznaniem prawa do użytkowania, licencji czy jakiegokolwiek pozwolenia dotyczącego znaków towarowych.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykułach L713-2 i dalszych surowo zabrania się wykorzystywania znaków towarowych do jakiegokolwiek celu bez pisemnego pozwolenia DELTA DORE lub właściwych osób trzecich.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących znaków towarowych może być traktowane przez DELTA DORE i/lub odpowiednie osoby trzecie jako podrabianie znaków towarowych zgodnie z artykułami L716-1 i dalszymi Kodeksu Własności Intelektualnej.


Dane osobowe – Ochrona

Żadne informacje osobowe nie są gromadzone bez wiedzy internautów. Żadne informacje nie są przekazywane osobom trzecim. Można przeglądać stronę nie ujawniając swojej tożsamości ani nie podając żadnych informacji o sobie. Strona ta została zgłoszona Francuskiej Komisji Ochrony Danych Osobowych. Przekazywane informacje będą przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami, a zwłaszcza z Ustawą „O ochronie danych osobowych” nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku. Zgodnie z artykułem 34 tej ustawy gwarantuje się prawo dostępu i korekty swoich danych. W tym celu należy skontaktować się z nami pisząc na adres deltadore@deltadore.com.
Jeżeli Państwa adres znajduje się na liście adresowej DELTA DORE, można w każdej chwili zrezygnować z abonamentu używając linku "Zrezygnuj z abonamentu".


Informacje – Produkty

„Informacje znajdujące się na tej stronie mogą być niedokładne lub zawierać błędy drukarskie. Informacje te mogą być bez uprzedzenia zmieniane i aktualizowane. DD może również w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia, dokonać modernizacji i/lub zmiany produktów i/lub usług przedstawionych na stronie.”
Żadne z informacji zawartych na stronie nie mają wartości umownej.

Ciasteczka

W przypadku odwiedzin naszej strony zamieszczamy ciasteczko w Państwa komputerze. Ciasteczko jest niewielkim blokiem danych wysyłanym do przeglądarki przez serwer web i przechowywanym na twardym dysku w Państwa komputerze. Ciasteczka nie są przez nas wykorzystywane do identyfikacji osobowej. Ogólnie rzecz ujmując służy nam do zapisywania informacji dotyczących nawigacji Państwa komputera na naszej stronie (odwiedzane podstrony, data i godzina odwiedzin, itp.), z których korzystamy w przypadku następnych odwiedzin. Istnieje oczywiście możliwość zablokowania ciasteczek, w tym celu należy wybrać odpowiednie ustawienia przeglądarki w zakładce "Opcje" lub "Preferencje". Można również w każdej chwili usunąć ciasteczka postępując zgodnie z podręcznikiem stosowania używanego komputera.

Linki hipertekstowe

Zamieszczanie linku hipertekstowego do strony http://www.deltadore.com wymaga uzyskania pisemnej zgody. Należy przesłać wniosek na adres: deltadore@deltadore.com
DELTA DORE nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnienie stron, do których odsyła link hipertekstowy zamieszczony na stronie http://www.deltadore.com i nie pozostaje odpowiedzialna za materiał, produkty, usługi, itp. dostępne na tych stronach lub za pośrednictwem tych stron.

PL