Produkty umożliwiające
oszczędność energii oraz zwiększające
konfort and in zamieszkania

Ogrzewanie i klimatyzacja

TYBOX 257
TYBOX 257
Radiowy termostat programowalny do kotła lub nie rewersyjnej pompy ciepła - 6 niveaux de consigne - tylko nadajniki

PL