Producten en diensten voor energiebesparingen voor een beter comfort in woningen  en gebouwen.

Gebruiksvoorwaarden
Imprimer Envoyer a un ami

GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

picto n1  

ONDERWERP

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden voor het ter beschikbaar stellen en gebruik van de oplossingen van DELTA DORE Finance, en haar dochterondernemingen (hierna "DELTA DORE"), evenals de daarmee verbonden diensten, in overeenstemming met haar PRIVACYBELEID, te definiëren.
In het geval dat de Gebruiker deze voorwaarden of een deel ervan niet wenst te accepteren, zullen bepaalde oplossingen niet voor de Gebruiker toegankelijk zijn.

Deze online versie van de gebruiksvoorwaarden is de enige geldige versie totdat een nieuwe versie het vervangt.

DELTA DORE behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.


picto n°2  

WETTELIJKE VERMELDINGEN

De Applicaties en Websites worden uitgegeven door het bedrijf DELTA DORE, SA met een kapitaal van € 2.227.496 waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Le vieux chêne - 35270 BONNEMAIN, identificatienummer 897 080 289 KVK SAINT-MALO. De Uitgever bezit alle rechten op de Applicaties, Websites en bijbehorende diensten.


picto n°3  

DEFINITIES


Het doel van deze clausule is om de verschillende essentiële termen van de algemene gebruiksvoorwaarden te definiëren:

DELTA DORE-oplossingen Alle producten en diensten die door DELTA DORE op de markt worden gebracht..

Applicaties De applicaties en verbonden diensten. Ze bestaan uit een niet-beperkende manier van software, updates van deze software en alle of een deel van de volgende elementen: database, redactionele inhoud, grafische afbeeldingen, foto's, video's. Het is software/programma dat door DELTA DORE ter beschikking wordt gesteld.

Websites Alles DELTA DORE-webpagina's en gerelateerde bronnen die via een webadres ter beschikking worden gesteld.

Gebruiker: Alle natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de Applicatie.


Verbonden apparatuur: Alle verbonden apparatuur en domotica-box van Delta Dore die door de Applicaties kunnen worden bestuurd.

Systemen: Niet alleen de verbonden apparatuur, die eigendom zijn van de Gebruiker, en de Applicaties die de Gebruiker gebruikt, maar ook de interoperabiliteit van dergelijke apparatuur met de Applicaties, inclusief de connectiviteitsketen.

Technische uitrusting: De terminals die de Applicaties uitvoeren (bijv. smartphones, tablets..) en hun besturingssystemen.

Persoonlijke gegevens:  Alle informatie die direct of indirect een natuurlijke persoon identificeert (bijv. Naam, woonplaats, enz.) 


picto n°4  

BESCHRIJVING VAN DIENSTEN

De Applicaties laten via technische apparatuur toe om bijbehorende Verbonden apparatuur te besturen en zo het comfort, verbruik en de veiligheid van de woning te regelen. Ze maken het mogelijk om op afstand multimedia, verlichting, verwarming, rolluiken, alarmen en videobewaking te beheren.

Met betrekking tot videobewaking, de gegevens worden bewaard volgens het rechtssysteem dat van kracht is in het land van de Gebruiker, om de continuïteit van de aangeboden diensten te waarborgen.


picto n°5  

PERSOONLIJKE GEGEVENS


5.1 Verzameling en doel 

Les données collectées sont majoritairement des données personnelles qui permettent à DELTA DORE d’être en contact avec vous en tant que client et des données représentatives de l’état de vos installations DELTA DORE.

De verzamelde gegevens zijn voornamelijk persoonsgegevens waardoor DELTA DORE contact met u, als klant, kan opnemen en gegevens die representatief zijn voor de staat van uw DELTA DORE-installaties.

We verzamelen deze gegevens voornamelijk om te reageren op uw verzoeken en vragen als klant en om de goede werking en effectiviteit van de producten en diensten die we op de markt brengen te garanderen, namelijk het beheer en de controle van uw DELTA DORE-installaties.

Het stelt ons ook in staat om uw voorkeuren en gebruik beter te begrijpen, om onze commerciële aanbiedingen aan uw behoeften aan te passen en om u verrijkte diensten aan te bieden om uw gebruikerservaring te verbeteren. 

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde gegevens niet te geven. In dit geval hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud en/of kunt u geen diensten of producten gebruiken.
We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor studie- en statistiekdoeleinden. Als dat zo is, zullen we ze anoniem verwerken.

U hebt toegang tot onze Websites zonder verplichting om uw identiteit bekend te maken. Wij kunnen echter, na het verkrijgen van uw toestemming, uw persoonlijke informatie op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verzamelen en verwerken.

Als u uw gegevens deelt en ervoor kiest ze op een openbare plaats op onze sites, applicaties enz. te laten verschijnen, kunnen ze door anderen worden gebruikt. We raden u daarom aan bijzonder waakzaam te zijn over de informatie die u deelt.

5.2. Context van de verzameling van gegevens

In de volgende gevallen kan informatie over u worden verzameld:
- Bij het installeren en gebruiken van onze producten
- Wanneer u zich abonneert op onze diensten
- Bij het gebruik van onze mobiele apps
- Bij het maken van een klantaccount of het gebruik van elk type formulier
- Wanneer u de gebruiksvoorwaarden accepteert
- Wanneer u contact met ons opneemt (telefoon, e-mail ...)
- Bij het bezoeken van een modelwoning
- Wanneer u opmerkingen achterlaat (bijv. forum, sociale netwerken, blog ...)

5.3. Aard van de verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens kunnen van verschillende aard zijn, zoals achternaam, voornaam, e-mailadres, IP-adres, postadres, telefoonnummer, gegevens van het gebruik van producten die in uw huis zijn geïnstalleerd, enz.
We zorgen ervoor dat we alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor de doeleinden van de verwerkingen die we uitvoeren.

5.4. Opslaan van gegevens

DELTA DORE is verantwoordelijk voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens voor zolang deze relevant en noodzakelijk zijn voor de bewerkingen waarvoor deze werden verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.

DELTA DORE kan de opslag van sommige van uw persoonlijke gegevens aan onderaannemers (zoals onze hosts) toevertrouwen, terwijl DELTA DORE verantwoordelijk blijft voor deze gegevens. U kunt deze opslag bij onze onderaannemers weigeren door uw rechten te doen gelden en door contact met ons op te nemen. In dit geval kan de toegang tot onze services beperkt zijn.
 

5.5. Ontvangers van persoonlijke gegevens 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn toegankelijk voor medewerkers van DELTA DORE, binnen de grenzen van hun taken, en voor hun onderaannemers.
Uw persoonlijke gegevens zijn ook beschikbaar voor de partnerbedrijven van DELTA DORE, om u ten volle te laten profiteren van de aangeboden diensten (onderhoud, assistentie ...), op voorwaarde dat u heeft ingestemd met de communicatie van uw gegevens.  

5.6. Cookies 

5.6.1 Wat is een cookie ?

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een applicatie gebruikt. Het is bedoeld om informatie over uw surfgedrag op het internet te verzamelen en op te slaan. Met een cookie kunnen wij u niet persoonlijk identificeren.

5.6.2  Cookies aanvaarden of weigeren 

Het gebruik van cookies vereist de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
U kunt op elk moment deze cookies uitschakelen. Elke browser staat u toe om cookies systematisch, of van geval tot geval, te weigeren of te aanvaarden. De configuratie van elk browser is anders. U vindt de procedure voor het beheren van cookies in het helpmenu van uw browser.
▪ In geval van acceptatie kunnen cookies worden gebruikt voor:
 statistieken op te stellen (aantal bezoeken, aantal paginaweergaven, enz.) 
 de presentatie van onze website aan te passen aan uw apparatuur (pc, tablet, smartphone, enz.)
 onthouden van informatie met betrekking tot een formulier dat u hebt ingevuld op onze website (contactformulier, formulier voor advies van installateur, enz.)

▪ In geval van weigering kan de toegang tot bepaalde functies van onze website of applicatie beperkt zijn.


5.6.3 Gebruik van een reCAPTCHA-dienst 

We gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google Inc. (Google) om formulierinvoeringen op onze website te beveiligen. Deze dienst wordt gebruikt om inzendingen van een persoon te onderscheiden van geautomatiseerd misbruik. Dit omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst.
Voor dit doel worden uw gegevens aan Google doorgegeven en gebruikt door hun diensten. Uw IP-adres wordt in de lidstaten van de Europese Unie van tevoren ingekort door Google - of in andere landen die deel uitmaken van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte - en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daarna ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze service te evalueren. Het IP-adres dat door reCAPTCHA door uw browser wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Deze verzameling gegevens valt onder het Privacybeleid van Google. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Door gebruik te maken van de reCAPTCHA-dienst stemt u in met de verwerking van uw gegevens door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.
 

5.7. Rechten van de betrokkene 

5.7.1  - Recht op toegang, rectificatie, beperking en verwijdering 

In overeenstemming met de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft elke natuurlijke persoon te allen tijde recht op toegang tot gegevens die op hem betrekking hebben, recht op het laten verwijderen van deze informatie, recht op rectificatie, recht op de beperking van verwerking en het recht om algemene en bijzondere richtlijnen te definiëren waarin wordt aangegeven op welke manier deze rechten na het overlijden kunnen worden uitgeoefend.

Het recht op toegang is beperkt tot twee verzoeken per jaar en onder voorbehoud van identiteitsbewijs.

5.7.2 – Recht op verzet 

De natuurlijke persoon heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor legiteme redenen en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden.

5.7.3 – Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

De betrokkene heeft ook recht op de overdraagbaarheid van zijn gegevens. De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke gegevens die hij/zij heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft het recht om deze gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden zonder dat DELTA DORE dit belemmert. 

5.7.4 – Recht op het indienen van een klacht bij CNIL 

Ten slotte kan de betrokken persoon, indien nodig, een klacht indienen bij CNIL.

Om dit te doen, kan de persoon contact opnemen met CNIL, per post of telefoon.

Als u zich heeft aangemeld op een mailinglijst van DELTA DORE kunt u zich natuurlijk op elk gewenst moment afmelden door uw identiteit te bewijzen en door contact op te nemen met DELTA DORE op het e-mailadres rgpd@deltadore.com of per post naar het volgende adres: Le Vieux Chêne – 35270 BONNEMAIN. 


5.7.5 - Veiligheid en respect voor uw privéleven

DELTA DORE neemt de nodige maatregelen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en het respect voor uw privéleven.

DELTA DORE, in het bijzonder met de steun van bedrijven, PASSI-gekwalificeerd door ANSSI, verbindt zich ertoe u de veiligheid, integriteit, kwaliteit en vertrouwelijkheid te garanderen van de informatie die automatisch wordt verzameld tijdens het gebruik van DELTA DORE-oplossingen of tijdens een bezoek aan de website.

Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, evalueert en evolueert DELTA DORE regelmatig zijn beveiligingsinrichting. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot onze oplossingen en hun werking. U moet deze meldingen accepteren om de nieuwste diensten, functies en beveiligingsfuncties te integreren. 

5.7.6- Bescherming van minderjarigen.

Het gebruik van onze oplossingen en de middelen die voor dit gebruik beschikbaar worden gesteld, blijven onder de verantwoordelijkheid van personen aan wie het ouderlijk gezag is toevertrouwd.


5.7.7 . Gegevensbescherming van overleden personen

De gebruiker heeft het recht richtlijnen op te stellen voor de opslag, het verwijderen en de communicatie van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden.

Een algemene of bijzondere richtlijn kan een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan. De laatste heeft dan het recht om, wanneer de persoon is overleden, de instructies te lezen en de implementatie ervan bij DELTA DORE op te vragen.
Bij ontstentenis van een aanwijzing of, tenzij anders vermeld, in geval van overlijden van de aangewezen persoon, hebben de erfgenamen het recht om bij het overlijden van hun auteur kennis te nemen van de richtlijnen en aan DELTA DORE de toepassing ervan te verzoeken, indien nodig.


5.8. Communicatie van uw persoonlijke gegevens 

DELTA DORE kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien dit wettelijk wordt vereist.

DELTA DORE kan verplicht worden om sommige van haar activiteiten of goederen te kopen of te verkopen. In het geval van verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of een ander soortgelijke actie, kunnen uw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de verkochte activa.


picto n°6  

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Applicaties en Websites zijn het eigendom van DELTA DORE. De foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, bewegende beelden met of zonder geluid, alsook alle gebruikte werken op de website die deel uitmaken van het grafisch charter van de website, zijn eigendom van DELTA DORE of van derden die DELTA DORE het recht hebben verleend om ze te gebruiken.
Reproductie en gebruik, op papier of digitaal, van de Applicaties en/of Websites is toegestaan op voorwaarde dat het strikt voorbehouden is voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van elk gebruik voor reclame en/of commerciële doeleinden en/of of informatie, en dat het voldoet aan de bepalingen van artikel L122-5 van de wet Intellectueel Eigendom.
Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen, is elke vorm van reproductie, representatie, gebruik of wijziging, op welke manier en op welke drager dan ook, van de Applicaties en/of Websites of een deel ervan, van de inhoud of een deel ervan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DELTA DORE, strikt verboden en vormt het een misdrijf van namaak.

Geen licentie, noch enig ander recht dan dat om de website te raadplegen en de Applicaties te gebruiken volgens het gebruik waarvoor ze zijn bedoeld, wordt verleend aan de Gebruiker van de Applicaties en de bezoekers van de Websites met betrekking tot de Intellectuele eigendomsrechten en het auteursrecht.


picto n°7  

TOAGANG TOT DIENSTEN

De Applicatie en de websites zijn overal toegankelijk voor elke gebruiker die toegang heeft tot het internet. Alle kosten die de Gebruiker maakt om toegang te krijgen tot de dienst (hardware, internetverbinding, enz.) zijn ten laste van de Gebruiker.

De Applicaties kunnen worden gedownload via downloadplatforms die door de leveranciers van het besturingssysteem worden geleverd (Android, iOS, enz.).

Toegang tot en/of gebruik van de Applicaties en Websites zijn voorbehouden aan strikt persoonlijk gebruik. De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Applicaties en de Websites niet te gebruiken, evenals de informatie of gegevens die daarin zijn opgenomen, voor commerciële, politieke, reclame en elke andere vorm van commerciële uitnodiging.

DELTA DORE gebruikt alle middelen waarover zij beschikt om een goede toegang tot haar diensten te garanderen.
DELTA DORE kan echter niet worden aansprakelijk worden gesteld in geval de Gebruiker geen toegang tot krijgen wegens overmacht.     

DELTA DORE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging in de meldingen. 


picto n°8  

BEHEER EN WIJZIGING

Voor het beheer van Applicaties en Websites kan DELTA DORE op elk moment:
- de toegang tot alle of een deel van de Applicaties en Websites zonder kennisgeving opschorten, onderbreken of beperken voor onderhoud of een ander geval. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen na de onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract,
- alle informatie verwijderen die de werking ervan zou kunnen verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetgeving,
- de Applicaties opschorten om door te gaan met updates.

DELTA DORE behoudt zich het recht voor om nieuwe diensten te lanceren, maar ook, indien nodig, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, om alle of een deel van de functies, kenmerken, secties en diensten van de Applicaties of Websites te verwijderen, verbeteren of wijzigen.

In geval van niet-acceptatie van deze algemene gebruiksvoorwaarden, zal het gebruik van de Applicaties en Websites worden opgeschort.


picto n°9  

VERANTWOORDELIJKHEID

9.1. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker 

Het gebruik van de Applicaties en de Websites vereist bepaalde Technische Apparatuur waarvoor de Gebruiker volledig verantwoordelijk zal zijn. De Gebruiker zal dus zorgen voor de compatibiliteit, correcte installatie, bediening en onderhoud van zijn Technische apparatuur die nodig is voor het gebruik van de Applicaties en Websites.

De Gebruiker is ook verantwoordelijk voor eventuele storingen, virussen of hackpogingen met betrekking tot zijn verbindingshardware.

De Gebruiker is ook verantwoordelijk voor de gegevens die hij naar de Applicaties importeert.

De Gebruiker zorgt ervoor dat hij zijn wachtwoord en gebruikersnaam geheim houdt. Elke openbaarmaking van het wachtwoord, ongeacht de vorm ervan, is verboden. De Gebruiker neemt de risico's op zich in verband met het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord, die vertrouwelijk, persoonlijk, niet-toewijsbaar en niet-overdraagbaar zijn. De Uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle gerechtelijke stappen tegen hem wegens de schade die hij zelf heeft toegebracht aan derden en/of zijn apparatuur vanwege het gebruik van de Applicaties of vanwege het niet naleven van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

9.2. Verantwoordelijkheid van DELTA DORE 

DELTA DORE is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van haar contractuele verplichtingen onder deze voorwaarden en de geldende wetten en normen.
DELTA DORE gebruikt alle middelen waarover zij beschikt om een goede toegang tot haar Applicaties en Websites te garanderen.
De verantwoordelijkheid van DELTA DORE kan niet worden aangewend in geval van niet-uitvoering of slechte uitvoering van de onderhavige voorwaarden als deze zijn toe te schrijven aan de Gebruiker of derde die het product installeert, tot het onvoorspelbare en onoverwinnelijke feit van een derde, of tot een geval van overmacht.
In het bijzonder is DELTA DORE niet aansprakelijk in de volgende gevallen:

- in geval van incompatibiliteit of storing van de Technische uitrusting van de Gebruiker, met name vanwege de ouderdom van de Technische uitrusting;
- in geval van veroudering van de Verbonden apparatuur;
- in geval van storing, moeilijkheid of onderbreking van de werking die de toegang tot de Applicaties en Websites of een van hun functionaliteiten, verhindert;
- wat betreft, en de lijst is niet uitputtend: de beschikbaarheid, actualiteit, veiligheid en kwaliteit van de Applicaties en Websites;
- in geval van verwijdering of niet-opslag of verzending en/of ontvangst van enige inhoud of andere informatie die wordt bijgehouden of verzonden door de Applicaties;
- in geval van beschadiging of wijziging van de Technische uitrusting of de Verbonden apparatuur na installatie of gebruik van de Applicaties;
- in geval van overmacht of een onvoorzienbare en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde;
- in geval van vertraging bij ontvangst of niet-ontvangst van e-mails of meldingen.


picto n°10  

EVOLUTIE VAN DIT CONTRACT

De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zijn bepalingen die vatbaar zijn voor evolutie. Het wordt daarom aangeraden dat de Gebruiker deze regelmatig raadpleegt. Ze zijn beschikbaar op de Websites, Applicatie of op aanvraag.


picto n°11  

DUUR EN BEËINDIGING

De Gebruiker van Applicaties kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door het DELTA DORE-account te verwijderen en/of de Applicaties te verwijderen.

Er wordt verondersteld dat de Gebruiker de eerdere versies van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet heeft aanvaard, zolang deze voorwaarden niet worden aanvaard.

DELTA DORE kan op elk moment de overeenkomst die met de Gebruiker werd gesloten beëindigen als de Gebruiker de bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft overtreden. 


picto n°12  

TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Frans recht en na een mislukte poging om een minnelijke oplossing te vinden, zal elk geschil onder de jurisdictie van de rechtbanken vallen die zich  binnen de jurisdictie van het hoofdkantoor van DELTA DORE bevinden, behoudens een toewijzing van specifieke competenties die voortvloeien uit een specifieke wet- of regelgeving.

Het bewaren van gegevens gebeurt met inachtneming van de geldende wetgeving in elk land, met uitzondering van speciale bepalingen en aanvaarding van deze bepalingen door de Gebruiker. 


picto n°13  

CONTACT

In geval van problemen met betrekking tot het gebruik van de Applicaties en/of Websites kan de Gebruiker contact opnemen met:
De klantendienst
08.92.68.20.70

In geval van problemen met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens kan de Gebruiker contact opnemen met: 

▪ Postadres:
DELTA DORE
Correspondant RGPD
Le Vieux Chêne
35270 BONNEMAIN

▪ E-mail: rgpd@deltadore.com

 

NL