Producten en diensten voor energiebesparingen voor een beter comfort in woningen  en gebouwen.

Privacybeleid
Imprimer Envoyer a un ami

PRIVACYBELEID

DELTA DORE is verantwoordelijk voor de gegevens die door al haar dochterondernemingen werden verzameld.

 

picto n1  

TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid beschrijft de gelegenheden waarop we persoonlijke gegevens verzamelen, voor welk doel en op welke manier ze worden opgeslagen, met name bij het bezoeken van de websites die we publiceren, het gebruik van onze applicaties of een ander contact dat u met ons hebt.
Voor sommige van onze producten of diensten kan dit privacybeleid worden aangevuld met specifieke of afwijkende vertrouwelijkheidsregels.
Ons privacybeleid kan worden gewijzigd afhankelijk van de wettelijke en regelgevende context en de aanbevelingen van de Nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid. 


picto n°2  

VERZAMELING EN DOEL

De verzamelde gegevens zijn voornamelijk persoonsgegevens waardoor DELTA DORE contact met u, als klant, kan opnemen en gegevens die representatief zijn voor de staat van uw DELTA DORE-installaties.

We verzamelen deze gegevens voornamelijk om te reageren op uw verzoeken en vragen als klant en om de goede werking en effectiviteit van de producten en diensten die we op de markt brengen te garanderen, namelijk het beheer en de controle van uw DELTA DORE-installaties.
Het stelt ons ook in staat om uw voorkeuren en gebruik beter te begrijpen, om onze commerciële aanbiedingen aan uw behoeften aan te passen en om u verrijkte diensten aan te bieden om uw gebruikerservaring te verbeteren. 
U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde gegevens niet te geven. In dit geval hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde inhoud en/of kunt u geen diensten of producten gebruiken.
We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor studie- en statistiekdoeleinden. Als dat zo is, zullen we ze anoniem verwerken.
U hebt toegang tot onze websites zonder verplichting om uw identiteit bekend te maken. Wij kunnen echter, na het verkrijgen van uw toestemming, uw persoonlijke informatie op rechtmatige, eerlijke en transparante wijze verzamelen en verwerken.
Als u uw gegevens deelt en ervoor kiest ze op een openbare plaats op onze sites, applicaties enz. te laten verschijnen, kunnen ze door anderen worden gebruikt. We raden u daarom aan bijzonder waakzaam te zijn over de informatie die u deelt.


picto n°3  

CONTEXT VAN DE VERZAMELING VAN GEGEVENS

In de volgende gevallen kan informatie over u worden verzameld:
▪ Bij het installeren en gebruiken van onze producten en diensten
▪ Wanneer u zich abonneert op onze diensten
▪ Bij het gebruik van onze mobiele apps
▪ Bij het maken van een klantaccount of het gebruik van elk type formulier
▪ Wanneer u de gebruiksvoorwaarden accepteert
▪ Wanneer u contact met ons opneemt (telefoon, e-mail ...)
▪ Bij het bezoeken van een modelwoning
▪ Wanneer u opmerkingen achterlaat (bijv. forum, sociale netwerken, blog ...)


picto n°4  

AARD VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Persoonlijke gegevens kunnen van verschillende aard zijn, zoals achternaam, voornaam, e-mailadres, IP-adres, postadres, telefoonnummer, gegevens van het gebruik van producten die in uw huis zijn geïnstalleerd, enz.
We zorgen ervoor dat we alleen de gegevens verzamelen die nodig zijn voor de doeleinden van de verwerkingen die we uitvoeren.


picto n°5  

OPSLAAN VAN GEGEVENS

DELTA DORE is verantwoordelijk voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens voor zolang deze relevant en noodzakelijk zijn voor de bewerkingen waarvoor deze werden verzameld en in overeenstemming met de geldende regelgeving.
DELTA DORE kan de opslag van sommige van uw persoonlijke gegevens aan onderaannemers (zoals onze hosts) toevertrouwen, terwijl DELTA DORE verantwoordelijk blijft voor deze gegevens. U kunt deze opslag bij onze onderaannemers weigeren door uw rechten te doen gelden en door contact met ons op te nemen. In dit geval kan de toegang tot onze services beperkt zijn. 


picto n°6  

ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens die worden verzameld, zijn toegankelijk voor medewerkers van DELTA DORE, binnen de grenzen van hun taken, en voor hun onderaannemers.
Uw persoonlijke gegevens zijn ook beschikbaar voor de partnerbedrijven van DELTA DORE, om u ten volle te laten profiteren van de aangeboden diensten (onderhoud, assistentie ...), op voorwaarde dat u heeft ingestemd met de communicatie van uw gegevens.  

picto n°7  

COOKIES

I7.1 Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een applicatie gebruikt. Het is bedoeld om informatie over uw surfgedrag op het internet te verzamelen en op te slaan. Met een cookie kunnen wij u niet persoonlijk identificeren.

7.2 Cookies aanvaarden of weigeren
Het gebruik van cookies vereist de voorafgaande toestemming van de gebruiker.
U kunt op elk moment deze cookies uitschakelen. Elke browser staat u toe om cookies systematisch, of van geval tot geval, te weigeren of te aanvaarden. De configuratie van elk browser is anders. U vindt de procedure voor het beheren van cookies in het helpmenu van uw browser.
▪ In geval van acceptatie kunnen cookies worden gebruikt voor:
 statistieken op te stellen (aantal bezoeken, aantal paginaweergaven, enz.) 
 de presentatie van onze website aan te passen aan uw apparatuur (pc, tablet, smartphone, enz.)
 onthouden van informatie met betrekking tot een formulier dat u hebt ingevuld op onze website (contactformulier, formulier voor advies van installateur, enz.)

▪ In geval van weigering kan de toegang tot bepaalde functies van onze website of applicatie beperkt zijn.
 


picto n°8  

RECHTEN VAN DE BETROKKENE


8.1 - Recht op toegang, rectificatie, beperking en verwijdering
In overeenstemming met de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens heeft elke natuurlijke persoon te allen tijde recht op toegang tot gegevens die op hem betrekking hebben, recht op het laten verwijderen van deze informatie, recht op rectificatie, recht op de beperking van verwerking en het recht om algemene en bijzondere richtlijnen te definiëren waarin wordt aangegeven op welke manier deze rechten na het overlijden kunnen worden uitgeoefend.
Het recht op toegang is beperkt tot twee verzoeken per jaar en onder voorbehoud van identiteitsbewijs.

8.2 - Recht op verzet
De natuurlijke persoon heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens voor legiteme redenen en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden.

8.3 - Recht op overdraagbaarheid van gegevens
De betrokkene heeft ook recht op de overdraagbaarheid van zijn gegevens. De betrokkene heeft het recht om de persoonlijke gegevens die hij/zij heeft verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en heeft het recht om deze gegevens naar een andere gegevensbeheerder te verzenden zonder dat DELTA DORE dit belemmert.

8.4 - Recht op het indienen van een klacht bij CNIL
Ten slotte kan de betrokken persoon, indien nodig, een klacht indienen bij CNIL.
Om dit te doen, kan de persoon contact opnemen met CNIL, per post of telefoon.
Als u zich heeft aangemeld op een mailinglijst van DELTA DORE kunt u zich natuurlijk op elk gewenst moment afmelden door uw identiteit te bewijzen en door contact op te nemen met DELTA DORE op het e-mailadres rgpd@deltadore.com of per post naar het volgende adres: Le Vieux Chêne – 35270 BONNEMAIN. 


picto n°9  

VEILIGHEID EN RESPECT VOOR UW PRIVÉLEVEN

DELTA DORE neemt de nodige maatregelen met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens en het respect voor uw privéleven.
DELTA DORE, in het bijzonder met de steun van bedrijven, PASSI-gekwalificeerd door ANSSI, verbindt zich ertoe u de veiligheid, integriteit, kwaliteit en vertrouwelijkheid te garanderen van de informatie die automatisch wordt verzameld tijdens het gebruik van DELTA DORE-oplossingen of tijdens een bezoek aan de website.
Om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, evalueert en evolueert DELTA DORE regelmatig zijn beveiligingsinrichting. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot onze oplossingen en hun werking. U moet deze meldingen accepteren om de nieuwste diensten, functies en beveiligingsfuncties te integreren. 


picto n°10  

BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

Het gebruik van onze oplossingen en de middelen die voor dit gebruik beschikbaar worden gesteld, blijven onder de verantwoordelijkheid van personen aan wie het ouderlijk gezag is toevertrouwd.

picto n°11  

 COMMUNICATIE VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

DELTA DORE kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien dit wettelijk wordt vereist.

DELTA DORE kan verplicht worden om sommige van haar activiteiten of goederen te kopen of te verkopen. In het geval van verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of een ander soortgelijke actie, kunnen uw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de verkochte activa. 

 

picto n°12  

BEREIK EN UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid is het enige geldige privacybeleid totdat een nieuwe versie het vervangt.
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd, DELTA DORE behoudt zich het recht om dit privacybeleid op elk gewenst moment zonder kennisgeving bij te werken of te wijzigen. U wordt verzocht om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Bovendien is dit privacybeleid alleen van toepassing op DELTA DORE. Onze website kan links bevatten naar andere website die niet worden beheerd of gecontroleerd door DELTA DORE. Deze links impliceren niet dat DELTA DORE deze websites goedkeurt of heeft geverifieerd. We adviseren u om rechtstreeks contact op te nemen met deze websites om hun eigen privacybeleid te weten te komen. 


picto n°13  

HYPERLINKS

Indien u een hyperlink aanmaakt naar de website http://www.deltadore.fr dient u hiervoor eerst de schriftelijke toestemming te verkrijgen. Stuur uw aanvraag naar: marketingdigital@deltadore.com.

DELTA DORE kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het aanbieden van websites die het voorwerp uitmaken van een hyperlink op de site http://www.deltadore.com, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de producten, de diensten enz. die op deze websites of via deze websites worden aangeboden. 


picto n°14  

CONTACT

▪ Postadres
DELTA DORE
Correspondant RGPD
Le Vieux Chêne
35270 BONNEMAIN
FRANCE

By email:
 rgpd@deltadore.com

 

NL